Sundhed - Styrke - Harmoni - Glæde

Velkommen til Rosebud

NGOen Rosebuds arbejde, mål, formål og værdiggrundlag:


Rosebud er en NGO, som beskæftiger sig med at give vejledning og behandling pr. telefon og ved personligt fremmøde hos Lars-Elias Arno Ørrild alias Lars-Elias Anna Elena. Som gave for en henvendelse får man, hvis man vil, en personlig gave i form at litteratur, som er poesi, livsfortællinger og spirituelle tekster. Vejleding og behandling er i Satsang (Samvær om Sandheden), Kompensationskinesiologi, Kærlighedens Kinesiologi og Spirituel Vejledning.

 

Andre frivillige kan tilbyde ydelser gratis alt efter uddannelse og modtage donationer til Rosebuds aktiviteter for at støtte værdigt trængende. Rosebud støtter altid efter devisen: ”Supplement never supplant” dvs. ”supplere og aldrig erstatte”.

 

Alle midler som doneres til Rosebud går til værdigt trængende over hele jorden i henhold til den øverste frivillige Lars-Elias's bestemmelser og i samarbejde med andre og efter inspiration fra andre. Senere kan NGO’en være mere demokratisk med en bredere forsamling som beslutter, hvad pengene skal gå til.

 

Rosebuds formål er at arbejde for alle FN’s Verdensmål frem mod 2030 og derefter som FN beslutter det.

 

Samtidigt har Rosebud et formål for det enkelte menneske. Nemlig at opnå en følelse af ligeværd, selvværd, selvtid og kærlighed i alle former. Forbrugersamfundet skal dæmpes og derfor er Rosebuds slogan: ”Less is More”.

 

Kærligheden støttes gennem følgende værdiggrundlag:

 

DEN MELLEMMENNESKELIGE KÆRLIGHED

Respekt og anstændighed. Søge at gøre det rigtige altid. Ethvert menneske er en ven. Række ud. Understøtte uden at forurene. Tage uden at rane. Give altid, når man kan. Kontakt gennem vrede skal vendes til kontakt gennem kærlighed mellem mennesker, folkeslag og planeter.

Kærlig hilsen MARS

 

NÆSTEKÆRLIGHED

Kærlighed og omsorg for alle levende væsener.

Hele sår. Broder, søster, fader, moder, søn og datter,

vi er alle én familie.

Kærlig hilsen KRISTUS

 

DE ELSKENDES KÆRLIGHED

Elsker dig ubetinget. Du er fri. Min kærlighed følger dig altid, om vi er sammen eller hver for sig.

Kærlig hilsen TJENRESIG

 

Specifikt arbejder Rosebud med FN’s Verdensmål nr. 1-4, 10, 16 og 17 direkte og alle øvrige verdensmål også indirekte gennem ligeværdige partnerskaber for handling, som er verdensmål nr. 10 og 17.


Bøger og andet materiale om Rosebud kan bestilles ved at skrive til lars@optimallivsenergi.dk

Indsatsområder

Konsultation


- Enkeltpersoner.

- Par.

- Forældre med børn.
Read More

Vejledning i Spiritualitet


KARMA yoga.

Grundlæggende leveregler:

YAMA og NIYAMA.

Og andet.Read More

Optimal Livsenergi


Satsang (Samvær med Sandheden)

Kærlighedens Kinesiologi

Spirsituel Vejledning
Read More

Samarbejdet hviler på:


UBETINGET TILLID


LIGEVÆRDIGT MØDE MENNESKE TIL MENNESKE


KARMA YOGA


MENNESKE FØR METODE


BEVIDST OPMÆRKSOMHED OG KOMMUNIKATION

 

SUPPLERE OG ALDRIG ERSTATTE


BEVARELSE OG UDVIKLING AF EGENAUTORITET


BEVARELSE OG UDVIKLING AF EMPOWERMENT